Forside Et nyt dannelsesideal Udfordringen Kontakt

Udfordringen

Det der grundlæggende kommer styre udviklingen i dette århunderde og måske det næste, blive de biofysiske forstyrrelser, som menneskene har sat i gang med deres overforbrug og forurening på stort set alle områder set i forhold til, hvad Jordens systemer kan holde til.

Det mest afgørende for livet på Jorden bliver, om en gennemgribende omlægning af den måde vi producerer stort set alt på vil finde sted, om der gennemføres en omlægning af store dele af infrastrukturer og om verdens forbrugerklasse skærer ned og finder andre værdier i livet. Det er teknisk mulig med en meget koncentreret lokal, national og global indsats over 30 år, men det kræver væsentlige bevidshedsmæssige brud blandt borgere og politikere verden over. Hvis det lykkes, vil dette århundrede i historiebøgerne fremstå som den tid, hvor Bæredygtigheds-revolutionen blev gennemført.

Hvis det ikke lykkes, er det sandsynligt at dette århundre vil se fald i levestandard over en bred kam, fordi energikriser, klima-ustabilitet, fordyrelse af råstoffer, tab af muldjord og overpumpning af vand osv. vil samvirke på meget uheldig vis. De politiske konsekvenser er uforudsigelige.

Den undervisning og uddannelse, vi skal give eleverne, skal ruste dem til at være de dygtige enthusister, som kan gøre omlægning mulig. Samtidig med at vi underviser i det, med al den energi vi selv kan mønster, er vi imidlertid forpligtet til at forberede eleverne på den tilbagegang, som nok vil følge, hvis ikke vi tager springet fremad indenfor en nær fremtid.

Klimatopmødet var ikke noget godt varsel.

For et lille udvalg af bøger som beskrive den biofysiske klemme vi har bragt os selv og ander livsformer i, og hvad et spring fremad vil bestaa i, se nedenfor.

Status og hvor galt det kan gaa:
'Peak Everything' R Heinberg
'The Long Descent' af J M Greer
'The Vanishing Face og Gaia' af J Lovelock

Omlægningen til bæredygtighed:
'Naturlig Kapitalisme' af Lowins og Hawken
'Cradle to Cradle' McDonough og M Braungart
'Plan B' af L Brown (Dansk oversættelse af første del af World at the Edge >>>Download PDF 614 kb)
'Plan C' af P Murphy

Der findes talrige artikler og you-tube foredrag og interviews med ovenstående forfattere på internettet.

'Earth Charter' eller 'Pagten for Jorden' fra år 2000 beskriver både udfordringen, som den så ud på det tidspunkt og principperne for at møde den. Earth Charter har sit eget site. En dansk version findes paa:
http://www.a-r-d.org/GANDHI/VIDEN/charter_da.pdf