Forside Et nyt dannelsesideal Udfordringen Kontakt

Ecoliteracy

Ecoliteracy er evnen til at kunne se, opleve, aflæse, indse og fatte den virkelighed som består af dyr, planter, mennesker, bakterier, vand, næringssalte, luftarter og kredsløb dvs. de dynamiske systemer, som hver af os er en fuldt integret del af hvert eneste øjeblik i livet. Kun med en sådan indsigt, selvforståelese og identitet, kan vi og eleverne gøre os håb om, at vore aktivteter kan samvirke med resten af naturen på en måde, som ikke undergraver liv - inklusive vore egne - men fremmer det.
Men hvor er det på skoleskemaet?

Her er to korte artikler af Jesper Saxgren, som som relaterer sig til dette emne.
>>> Fra 'grønt islæt i undervisningen' til 'Earth Education' (PDF 20Kb)
>>> Eco-literacy og Eco-psychology (PDF 40Kb)

Relateret litteratur

Ecoliteracy:
'Sense and Sustainability. Education for a low carbon world' af K Webster og C Johnson. Se også http://www.senseandsustainability.com/
‘Ecological Literacy’ af M.K. Stone
'The Handbook of Sustainability Literacy. Skills for a Changing World' af A. Stibbe. På deres websted er der kapitler fra bogen, yderligere tekst og video interviews etc. http://www.sustainability-literacy.org/multimedia.html
Se Centre For Ecoliteracy på : http://www.ecoliteracy.org/discover/what-schooling-sustainability

Ecopsycolpogy:
‘Biophilia’ af E. O. Wilson
Se artikle om 'Nurturing Children's Biophilia' på:
http://www.whitehutchinson.com/children/articles/nurturing.shtml
’The Voice of the Earth’ af Theodore Roszak
'Last Child in the Woods' af R. Louv

'Vi lærer ikke for skolen, men for Livet' skal forstås dybere end vi er vant til.