Forside Et nyt dannelsesideal Udfordringen Kontakt

Lokal læring

På det personlige plan er den eneste virkelige tid NU og det eneste virkelige sted HER. Det er her og nu at vi er mest intenst indfældet i virkeligheden gennem alle sanserne. Det er en måde at være paa som børn er gode til.
I en kompleks, kompliceret og kaotisk verden, er det en af vore opgaver, som lærere, at få vore elever til at forstå større linjer og sammenhænge i såvel tid som rum.
Men i balance hermed skal vi arbejde på at udbygge og nuancere den lokale rodfæstning. Jo længere ud deres bevidshed skal række, des dybere må den rodfæstes.

Lokalbaseret undervisning i Nepal:
>>> 'Aabne Landsbyskoler i Nepal' - en udstilling for Det Alternative Sorømøde (DAS) 2006 (PDF 6,7 Mb)

Relevant litteratur:
’A Natural History of Place in Education’ af D. Hutchison
’Place-Based Education in the Global Age’ af D. A Gruenewald og G. A. Scmidt
‘Place-Based Education. Connecting Classrooms & Communities’ af D. Sobel
‘Contextual Teaching and Learning’ af E.B. Johnson