Forside Et nyt dannelsesideal Udfordringen Kontakt

Velkommen til ‘education for a small planet’

De biofysiske betingelser for menneskers liv på jorden i dette århundrede vil blive væsensforskellige fra dem, der prægede det forgangne århundrede. Derfor er der brug for en uddannelse, som matcher de enorme udfordringer, som mennesker og samfund kommer til at stå overfor i form af muldsvind, vandmangel, ustabilt klima og energimangel. Dette nyoprettede web-sted vil samle artikler, diskussionsoplæg og links til sites, som tager fat på denne problemstilling og bringe relevante oplysninger og links.

Logoet
'e' står for education og earth
Den orange kurve symboliserer dels det tempo, hvormed vi har omsat råstoffer til affald og klimakaos igennem de sidste par hundrede år, dels det nødvendige fald i gennemstrømnings-økonomien, som er en forudsætning for stabilitet og liv på Jorden. Det er det vi skal lære meget hurtigt.
Måske står e også for ethics, emotions og engagement